Окръжният съдия Татяна Гьонева Коева от Окръжния съд в Стара Загора и окръжният прокурор на Стара Загора Дичо Атанасов трябва да бъдат освободени от длъжност поради некомпетентност.

— bkiddo (@kido_bea) July 29, 2023